UpViser

Om oss

UpViser är ett företag specialiserat på import och marknadsföring av kirurgiska produkter och endoterapiprodukter. UpViser grundades 2008 och idag består vårt team av 30 yrkesverksamma från medicintekniska industrin. UpViser Group omfattar det finska moderbolaget och dotterbolag i Sverige, Danmark, Norge, Estland och Spanien.

Vår vision är att vara den bästa leverantören inom vårt område. Vi uppnår detta genom att hitta de mest lämpliga lösningarna för våra kunder och genom att erbjuda utbildning för nya kirurgiska och endoskopiska tekniker.

Det är vårt mål att ständigt vara på vakt och söka efter lämpliga lösningar för våra kunder från olika leverantörer.

Ur leverantörens synvinkel är vi lojala och aktiva, med en banbrytande anda. Vi strävar efter att leva upp till våra löften och uppnå våra mål. Vår organisation är starkt beroende av partnerskapstänkande och vi har en starkt engagerad personal.

UpVisers kärnkompetens omfattar följande specialiteter inom kirurgi:

  • Plastikkirurgi
  • Urologi
  • Gynekologi
  • Gastroenterologi